ŞEHİR İSLAMİ İLİMLER ÖĞRENCİSİ OLMAK NE DEMEK?

ŞEHİR İslami İlimler hem İslam medeniyetinin klasik birikimini, hem resmi İlahiyat müfredatını kapsayacak.Derslerde hem İslam ilimlerinin temel eserleri işlenecek, hem modern dönemin birikimi ele alınacak.

ŞEHİR İslami İlimler müfredatı, İslami ilimleri tarihi gelişimi ve bütünlüğü içinde ele alarak; İslam medeniyetinin diğer boyutlarıyla ilişkilerini göstereceği gibi, yaşadığımız dünyadaki sorunlarıyla da yüzleşme imkanı sunacak.

ŞEHİR İslami İlimler çağımızın problemlerini tartışan, günümüz insanını ve toplumunu yoğunlukla ele alan bir yaklaşıma sahip olacak.

ŞEHİR İslami İlimler çağdaş İslam dünyasına özel bir önem verecek. Günümüz İslam dünyasını çeşitli boyutlarıyla derslere taşıyacak. Öğrencilerinin İslam dünyasında konuşulan farklı dilleri öğrenmesini, İslam toplumlarıyla tanışmasını ve çağdaş İslam düşüncesiyle karşılaşmasını sağlayan bir program sunacak.