1. Kur: Başlangıç (el-Müstevâ et-temhidî)

Bu kurun temel hedefleri şöyledir:

a) Arapçanın temel kelime ve cümle yapısını tanımak

b) Seviyenin tüm kelimelerini öğrenmek

c) Okuma becerisi kazanmak

d) Sözlü sunum becerisi kazanmak

e) Kısa paragraflar kaleme almak

f)  Dini ilimlerin temel kavramlarıyla tanışmak

g) Arapçanın kapsamlı dünyasına giriş yapmak

Kur içinde okutulacak kitaplar şöyledir:
 
 

​Eser adı Müellif(ler)​

Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds (Third Edition)
(Al-Kitaab Arabic Language Program) (Arabic Edition)

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and
Abbas Al-Tonsi

Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘Arabiyya with DVDs (Second Edition)
Part One (Arabic Edition)
[Ünite: 1-11]

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi

Silsiletü’t-talimi’lüğati’l-Arabiyye (en-Nahv I-III)
Silsiletü’t-talimi’lüğati’l-Arabiyye (es-Sarf I-III)
(Gramer konuları el-Kitab’ın gramer konularına göre uyarlanarak işlenecektir)

Camiatü’l-İmâm Muhammed b. Suud el-İslamiyye, Mahedü ta’limi’l-lüğati’l-Arabiyye

el-Kıraa el-Arabiyye li’l-Müslimîn (I)
[Ünite 1-16]

Mahmud İsmail Sınî vd.