İslami İlimler Fakültesi Arapça Programında her biri 140 saatten oluşan altı seviye bulunmaktadır.
1. Kur: Başlangıç (el-Müstevâ et-temhidî)
2. Kur: Orta-alt (el-Müstevâ el-İbtidâî)
3. Kur: Orta (el-Müstevâ el-Mütevassıt el-Âdî)
4. Kur: Üst-orta (el-Müstevâ el-Mütevassıt el-Âlî)
5. Kur: İleri (el-Müstevâ el-Mütekaddim)
6. Kur: Fakülteye Hazırlık (Tahdir li’l-külliye)
*
Bu seviye yurt dışında görülecek sekiz haftalık eğitimle tamamlanacaktır.