İSİF, Modern standart Arapça ile klasik İslam medeniyeti metinlerin anlaşılmasına yönelik müfredatı entegre olarak uygular. Ayrıca fakülte öğrencileri için hazırlanmış Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) da Arapça programını destekleyecek şekilde dizayn edilir. Bu hedeflere yönelik olarak üniversite resmi müfredatı dışında ilave ders ve faaliyetleri çeşitli ihtiyaçlara göre geliştirmektedir. İSİF müfredatında yer alan kitaplar şunlardır:

Eser adı
Müellif(ler)

Alif BaaAlif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds (Third Edition)
(Al-Kitaab Arabic Language Program)
(Arabic Edition)

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi

el-KitabAl-Kitaab fii Ta‘allum al-‘Arabiyya with DVDs (Second Edition)
Part One (Arabic Edition), Part Two (Arabic Edition), Part Three (Arabic and English Edition)

Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, and Abbas Al-Tonsi

Nahiv

Silsiletü’t-talimi’lüğati’l-Arabiyye (en-Nahv I-III)

Camiatü’l-İmâm Muhammed b. Suud el-İslamiyye, Mahedü ta’limi’l-lüğati’l-Arabiyye

Sarf

Silsiletü’t-talimi’lüğati’l-Arabiyye (es-Sarf I-III)

Camiatü’l-İmâm Muhammed b. Suud el-İslamiyye, Mahedü ta’limi’l-lüğati’l-Arabiyye

el-Kıraatü'l-Arabiyye li'l-Müslimîn

el-Kıraa el-Arabiyye li’l-Müslimîn (I-III)

Mahmud İsmail Sınî vd.


Nusus Muhtâra fi’l-ulûm el-İslamiyye

Abdurrahman Haraş & Özgür Kavak

Media Arabic

Media Arabic: A Coursebook for Reading Arabic News

Alaa Elgibali & Nevenka Korica

How to Write in Arabic

How to Write in Arabic

El Mustapha Lahlali


İlave ders materyali olarak faydalanan bazı kitaplar da şunlardır:

​Eser adı
Müellif(ler)​

Advanced Media Arabic

El Mustapha Lahlali

Edevâtü’r-rabt fi’l-Arabiyye el-Muasıra (The Connectors in Modern Standard Arabic )

Nariman Naili Al-Warraki &
Ahmed Taher Hassanein

A Reference Grammar of Modern Standard Arabic (Reference Grammars)

Karin C. Ryding

​Temel Sarf Bilgileri

Hüseyin Tural

Arapça Dilbilgisi (Nahiv Bilgisi)

Şener Şahin & Dr. Hüseyin Günday & İsmail Güler

Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği

M. Meral Çörtü

Ayrıca aralarında http://www.aljazeera.net/portal ve http://www.bbc.co.uk/arabic/ gibi haber portalları ile http://readarabic.nflc.org/?page=home, http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php ve http://www.wmich.edu/languages/academics/arabic/arabiconline.html gibi dinleme materyallerinin bulunduğu web sitelerinden de derslerde ve müfredata ilave ders materyali hazırlanmasında faydalanılmaktadır