Talk Series 12

"Mamlûks, Qalandars, Râfidîs: The "Other" Ibn Taymiyya" 

Yahya Michot
Professor of Islamic Studies and Christian-Muslim Relations
Hartford Seminary (USA)

11 Nisan 2016, Pazartesi // 16:00-18:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Güney Kampüsü
Oditoryum 1


Öğrencilerimizden Mahmud Emini Sadâ dergisi ile konuştu
 
İslami İlimler Fakültesi öğrencilerimizden Mahmud Emini, Sadâ dergisi ile Makedonya tarihi, Arnavutlar, kendisinin Türkiye'ye geliş serüveni ve daha başka konular üzerine konuştu.


Söyleşi: Arapça öğretiminde artık bir farkındalık oluştu 

Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak İslami İlimler Arapça programı ve genel olarak Türkiye'de Arapça öğretimi konusunda Dünya Bizim'de Mehmet Erken ile konuştu.


Talk Series 11

"Being a Chaplain at Yale: Life of Muslim Students in the USA Campuses" 

Yale Üniversitesi'nde (ABD) Müslüman Yaşam Koordinatörü (Coordinator of Muslim Life) olarak görev yapan Omer Bajwa, Amerika üniversitelerinde Müslüman öğrencilere "bütüncül bir yaşam rehberliği" sunmayı hedefleyen Chaplain's Office'in kurumsal çalışmaları hakkında bilgi verip tecrübelerini paylaştı.

25 Mayıs 2015, Pazartesi // 16:00-17:30
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü
Toplantı Salonu 2008


Şehir'de İslami İlimler: HADİS

Şehir'de İslami İlimler: HADİS yuvarlak masa toplantısında Marmara İlahiyat'tan Prof. Dr. Ahmet Yücel ve Yrd. Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Bekir Kuzudişli hocalarımız Şehir öğrencileriyle buluştu.

Şehir İslami İlimler öğrencilerinin hadis müfredatıyla ilgili birikimlerini derinleştirmek ve konunun uzmanı hocalarla buluşmalarını sağlamak üzere özel olarak planlanan ilmi toplantıda Doç. Dr. Halit Özkan'ın takdiminin ardından Ahmet Yücel "Oryantalizm ve Hadis", M. Karagözoğlu "Hadis Tarihini Şerhler Üzerinden Okumak" ve B. Kuzudişli'nin "Şia ve Hadis" konularında yaptıkları sunumların ardından öğrencilerimiz bu önemli konular üzerinde müzakere imkanı buldular.

15 Nisan 2015, Çarşamba // 16:30
İstanbul Şehir Üniversitesi, Güney Kampüsü,
VİP Salonu


Yuvarlak Masa Toplantısı: From al-Ghazali to al-Razi - 6th/12th Century Developments in Muslim Philosophical Theology

İslami İlimler Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunan Dr. Ayman Shihadeh ile konunun uzmanı diğer akademisyenlerin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Dr. Shihadeh'in kısa bir sunumundan sonra "From al-Ghazali to al-Razi: 6th/12th Century Developments in Muslim Philosophical Theology" başlıklı makalesi ile Şerefuddîn el-Mes'ûdî hakkında henüz yayım aşamasında olan son kitabı üzerinden İslam düşüncesi tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil eden hicri 6. asırda kelâm ve felsefe geleneklerindeki gelişmeler müzakere edildi.


3 Nisan 2015, Cuma // 16:00-18:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Doğu Kampüsü,
Konferans Salonu


Talk Series 10

"A New Reading of Fakhr al-Din al-Razi's Commentaries on Avicenna" 

Dr. Ayman Shihadeh (SOAS, Londra Üniversitesi)

26 Mart 2015, Perşembe // 16:00-18:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Sinema Salonu


Öğrencilerimizden İmam Hissein Alio Dünya Bizim'le konuştu
 
Çad'lı öğrencimiz İmam Hissein Alio Dünya Bizim'de Türkiye'ye geliş serüvenini ve tecrübelerini paylaştı


Visiting Scholar: Dr. Ayman Shihadeh İslami İlimler Fakültesi'nde

İbn Sinacı felsefi gelenek, Eşarî mezhebinin gelişimi ve felsefe-kelam etkileşimi gibi İslam düşüncesi tarihi üzerinde çalışmalarıyla tanınan Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies (SOAS) öğretim üyesi Dr. Ayman Shihadeh tecrübelerini paylaşmak ve fakültemizce düzenlenecek olan çeşitli programlara katılmak üzere 23 Mart - 7 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde bulunacaktır.

Kısa özgeçmiş için tıklayınız.


Arapça Saati 29

Dr. Hud Muhammed Mansur

"Kırâetün fî vâki'i'l-ehdâs el-yemeniyye el-ahîre"

4 Mart 2015, Çarşamba // 17:30
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Toplantı Salonu No. 2008


Çin Kuzeybatı Milletler Üniversitesi Temsilcilerinin Ziyareti

Çin'in beşeri ilimler alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuzeybatı Milletler Üniversitesi temsilcilerinden oluşan bir heyet 15.12.2014 Pazartesi fakültemizi ziyaret etti. Şehir İslami İlimler'i tanımak ve akademik işbirliği imkanları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında, heyette bulunan üniversite idaresinden sorumlu Komünist Parti Sekreteri Jin Yasheng, öğrenci işleri dairesi müdürü Yilaletu, İslam Kültürü Enstitüsü müdürü Ma Mingliang ve uluslararası işbirliği dairesi müdürü Qi Weiquan Şehir Üniversitesi'nin ve İslami İlimler Fakültesi'nin hedef ve imkanları hakkında ayrıntılı bilgi aldılar. Heyeti Şehir Üniversitesi adına karşılayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Çakır, yaklaşık iki sene önce başlayan iki üniversite arasındaki ilişkilerin özellikle lisans üstü öğrenci mübadelesi ve kısa süreli misafir öğretim üyesi programlarıyla geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya ve Öğretim Görevlisi Kasım Kopuz'un da hazır bulunduğu toplantı Çin heyetinin Rektörümüze Kuzeybatı Milletler Üniversitesi'nin flama ve hatıra tabağını takdim etmesiyle sona erdi.Arapça Saati 25

Muhammed Hayr Mûsâ

28 Kasım 2014, Cuma // 17:15
İstanbul Şehir Üniversitesi, Doğu Kampüsü,
Salon No. 120


Arapça Saati 21

Cevdet Sa'îd

"Hattâ yuğayyirû mâ bi-enfüsihim"

31 Ekim 2014, Cuma // 17:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Konferans SalonuSouth West Üniversitesi Ziyareti
 
Bulgaristan South West Üniversitesi'nden bir heyet 27 Mayıs 2014 tarihinde fakültemizi ziyaret etti. Hızır Murat Köse ve Kasım Kopuz hocalarımızın katıldığı toplantıda karşılıklı bilgi paylaşımı ve Erasmus'la ilgili işbirliği imkanları konuşuldu.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Arapça Öğretimi Üzerine Uluslararası Çalıştay

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde 20 Mayıs 2014 Salı günü Arapça Öğretim Metodları üzerine uluslarası bir çalıştay gerçekleştirildi. Arapça Hazırlık Programının geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımı yanında Şehir Arapça Programında takip edilen el-Kitâb fî teallümi'l-Arabiyye setinin etkili öğretim metodları üzerinde duruldu.

Şehir Arapça Birimi Koordinatörlüğünün ev sahipliğinde yapılan çalıştaya Ürdün Kâsıd Arapça Enstitüsü yönetici ve hocalarının yanısıra Şehir Arapça Birimi hocaları ve İstanbul'daki çeşitli fakülte ve kurumlarda Arapça öğretimiyle ilgilenen isimler katıldı.

Kasıd Enstitüsü'nden Akademik direktör Halib Ebu Amşe ve Arapça okutmanları Fadi Şatnavî ile Menal Avde Arapça öğretiminde kullanılan "el-Kitâb" serisinin etkin kullanımı üzerine birer sunum yaptı. Enstitü yöneticisi Ömer Matadar, 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri İbrahim Helalşah, Ahmed Snobar, Şehir Üniversitesi'nden Arapça koordinatörü Özgür Kavak ve Arapça okutmanları Mustafa Yusuf, Abdurrahman Haraş, Ali Tülü, Maan Ali, M. R. Deyrşevi ile diğer üniversite kurumlardan aralarında Ömer Hüseyin, Muhammed Şeyh Kasım, Mudar Hac Fâris, Nasrullah Abduh, Bedrüddin Abduh'un da bulunduğu tecrübeli hocaların müzakereleriyle Arapça öğretiminde etkin metodların kullanımına ilişkin farklı müesseselerde görev yapan yetkin isimlerin tecrübeleri paylaşıldı.
Arapça Saati 18

Fakülte Hocalarımızdan Özgür Kavak ve Sami Erdem, yaz programına dair düzenlemeler yapmak üzere gittikleri Ürdün dönüşünde fakülte öğrencilerine programın detaylarını anlattılar. Bir kısmı düzenli derslerden diğer kısmı akşamları yapılacak etkinliklerden oluşacak programda ayrıca Ürdün'ün tarihi ve kültürel mekanlarına geziler de düzenlenecektir. Öğrencilerimizin 1 Ağustos 2014 tarihinde Amman'da olmaları planlanmaktadır.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Arapça hazırlık programında tüm kurları başarıyla tamamlayan İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, akademik dil becerilerini geliştirmek ve Lisans döneminde Arapça olarak görülecek dersler için gerekli alt yapıyı tamamlamak amacıyla yaklaşık iki ay süreyle yurt dışında yoğun Arapça kursu göreceklerdir. Şehir Arapça Programının bir parçası olarak tasarlanan bu programda öğrencilerimiz Arapçanın doğal ortamında ileri düzey konuşma ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.

16 Mayıs 2014, Cuma // 17:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Konferans Salonu


Talk Series 8

Dr. Mairaj Syed


29 April 2014, Tuesday // 18:00-19:30
İstanbul Şehir University, East Campus,
Conference Hall

Talk Series 7

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı


April 1st 2014, Tuesday // 16:00-18:00
İstanbul Şehir University, East Campus,
Conference Hall


Arapça Saati 12

Dr. Râid Fethî


28 Şubat 2014, Cuma // 17:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Konferans Salonu


SEFER 1
 
Kış 2014

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye'nin çeşitli illerinden lise öğrencilerine dönük bir akademik destek programı düzenliyor. 26 Ocak - 5 Şubat 2014 tarihleri arasında İlim Yayma Cemiyeti ile ortaklaşa gerçekleştirilen SEFER adlı bu programda seminerler, grup çalışmaları, öğrenci sunumları, akademik kurum ziyaretleri ve geziler yer alıyor.

Talk Series 6

Dr. M. A. Muqtedar Khan


November 27th 2013, Wednesday // 16:00
İstanbul Şehir University, West Campus,
Cinema Room


Talk Series 5

Bruce Lawrence


November 5th 2013, Friday // 16:00-17:30
İstanbul Şehir University, East Campus,
Conference HallArapça Saati 3

Dr. Nuvvâf et-Tekrûrî
Mustafa Yusuf


1 Kasım 2013, Cuma // 17:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Konferans Salonu
 

Arapça Saati 1

Muhammed Hassan et-Tayyân


27 Eylül 2013, Cuma // 17:00
İstanbul Şehir Üniversitesi, Doğu Kampüsü,
Konferans Salonu


İSİF Oryantasyon2013 Programı

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (İSİF) lisans programını kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon programı 26 Eylül 2013 Cumartesi 9.30-13.30 arası gerçekleştirildi. İSİF'in kendine özgü dil öğretimi, lisans müfredatı, yurt dışı projeleri ve ders dışı aktiviteleri hakkında ayrıntılı sunumların yapıldığı programda, geçen yıl İSİF öğrencisi olmaya hak kazandıktan sonra Arapça ve İngilizce programlarını başarıyla tamamlayan bazı öğrencilerin tecrübelerini paylaştığı konuşmalara da yer verildi. Oryantasyon programını hazırlayan Eyyüp Said Kaya'nın iki oturum halinde yaptığı sunumlarda ayrıca fakülte öğrencilerine yönelik geliştirilen lisans akademik destek programı ve haftalık Arapça saati programları tanıtıldı.
 
26 Eylül 2013, Cumartesi // 9.30-13.30
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü

Talk Series 4

Omid Safi


June 3rd 2012, Monday // 14:30
İstanbul Şehir University, West Campus,
Cinema Room


​​​​Şehir İslami İlim​​ler’den Afrika’ya Su Kuyusu


İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, öğretim üyelerinin de desteğiyle her yıl kalıcı bir yardım faaliyeti düzenlemeyi planlıyor. Hazırlık sınıfında okuyan 2012 dönemi öğrencilerinin insiyatifiyle gerçekleşen ilk kampanya ile Çad’da bir su kuyusu açılması için gerekli olan yardım toplanarak İHH’ya teslim edildi.​

http://www.ihh.org.tr/tr/main/news/0/sehir-universitesi-ogrencileri-afrikaya-su-ku/1718​


Talk Series 3

Andi Nurbaethy

"Islamic Education in Indonesia"​

İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü,
Sinema Salonu


Talk Series 2

Prof. Dr. Muhammed Halid Mansur

"Tedrîsu'l-fıkhi'l-İslâmî fi ta'lîmi'l-âlî"​

12 Eylül 2012, Çarşamba
İstanbul Şehir Üniversitesi, Batı Kampüsü


Başbakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin açılışında yaptığı konuşma
 
Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız,
Muhterem Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız,
Bir neslin değil birkaç neslin hocası, hocaların hocası muhterem Hayrettin Karaman Hocamız,
Şehir Üniversitesi’nin değerli Rektörü ve ilim adamları,
Değerli misafirler,
Sevgili öğrenciler;
Ben her şeyden önce hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ve İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Devamı için tıklayınız.
isifyoutube.png