Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak (Koordinatör)

1978’​​de Karamürsel’de doğdu. İzmit İmam-Hatip Lisesi (1995) ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). 2002 yılında “Şah Veliyyullah Dihlevî’nin İctihad​ Anlayışı” başlıklı teziyle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı bilim dalında “Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri” başlıklı doktora tezini savundu (2009;  Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği, İstanbul: Klasik, 2011). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı (2011-2013). Akademik çalışma alanları İslam Siyaset Düşüncesi, İslam Modernizmi ve Çağdaş Arap Edebiyatı'dır.​​ (Detaylı özgeçmiş için tıklayın)

Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Harash

Şam Üniversitesi Arap Edebiyatı (2001) ve Ezher Üniversitesi Şeria ve Kanun Fakültesi (2002) mezunu. Şam Üniversitesi Arap Edebiyatı (2004) ve Ümmü Derman Üniversitesi İslam Araştırmaları (2009) bölümlerinde master yaptı. Ümmü Derman Üniversitesi’nde aynı bölümde doktorasını tamamladı (2012). Akademik ilgi alanları arasında, Klasik Dönem Arap Edebiyatı, Tefsir ve Kıraat uygulamaları bulunmaktadır.

Ali Tülü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede İslam hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belağatı’nda doktora yapıyor. Akademik ilgi alanları arasında Arap edebiyatı ve klasik Arapça öğretim metodları yer alıyor.

Muhammed Reşid ed-Deyrşevî

​​Sudan Ümmü Derman Üniversitesi ilahiyat fakültesi mezunu: 1996 – 2001. Lübnan Beyrut Davet Enstitüsü hadis bölümünden 2007 master derecesi var. Aynı Enstitüde hadis bölümünde Doktora öğrencisi tez aşamasında. Suriye’de bir meslek lisesinde din dersi hocalığı yaptı. 2007 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrendi. LİVA dershanesinde (Ankara’da) yaklaşık beş yıl Arapça dersi verdi. Ankara’da Libya Elçilik Okulunda müdür yardımcılığı yaptı. Aynı okulda ortaokul ve lisede Arapça dili edebiyatı ve din kültürü öğretmenliği yaptı.

Abdulkader Badlah

​Ezher Üniversitesi Usulü'd-dîn Fakültesi'nden mezun oldu (2004). Dımeşk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Akaid ve Felsefe alanında yüksek lisans öğrenimini bitirdi (2011). Akademik ilgi alanları Akaid, Felsefe ve Arap edebiyatıdır.

Sündüs Avde

Sündüs Avde, Cidde'de doğdu.  Zerka Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesini bitirdi. Ürdün Üniversitesi "Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretimi" ana bilim dalında  yüksek lisans derecesini elde etti. Yüksek lisans tez konusu "Arapça Öğretim Metotlarında Dinî Söylemin Rolü, Teorik ve Pratik bir İnceleme"dir. Akademik ilgi alanları: İkinci dil olarak Arapça öğretimi, söylem analizi, dil-düşünce ilişkisi ve dilin otoritesi.