İslami İlimler Öğrencileri İçin Arapça Programı

Şehir Üniversitesi Arapça programı, lisans döneminde Arapçayı yoğun bir şekilde kullanacak olan İslami ilimler Fakültesi (İSİF) öğrencilerinin ihtiyaçlarını gözeterek hususi bir müfredat hazırlamıştır. Bu program öğrencilerin lisans yıllarında Arapça olarak işlenecek İslami İlimler derslerini zorlanmadan takip etmelerini sağlamayı hedeflediğinden sözlü sunum ve yazılı anlatıma hususi bir ehemmiyet vermektedir. İSİF Arapça programında derslere devam zorunludur ve öğrencilerin derslerin en az % 90’ına devam etmesi gerekmektedir.

Arapça programında işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir:

a. Arapça yeterliliklerine ilişkin herhangi ulusal yahut uluslararası bir belgesi olmayan öğrenciler yerleştirme sınavına girerler. Yerleştirme sınavı sonucuna göre, öğrenciler belli bir düzeye yerleştirilirler. Arapça Programı’nda her biri 140 saat dersten oluşan ve toplamda 840 saate ulaşan altı düzey bulunmaktadır: Başlangıç, Orta-alt, Orta, Üst-orta, İleri ve Fakülteye Hazırlık. Her düzeyin kendine özgü kur içi değerlendirme birimleri vardır. Bunlar her düzey için değişiklikler içermekle birlikte, ana hatlarıyla bir ara sınav, periyodik testler,  bireysel sözlü sunum, video projeleri, grup tartışması, haftalık yazı ve sunum ödevleri ve kur içinde okunması gereken ders harici kitapların değerlendirmelerini içerir.

b. Modül içi değerlendirme birimlerinden ve modül bitirme sınavından alınan puanların eşit ağırlıklı olarak toplanarak elde edilmesiyle bir harf notu belirlenir (A: çok iyi, B: iyi, C: geçer ve F: başarısız). En az C (rakamla 70) düzeyinde başarı gösteren öğrenci bir üst düzeye geçebilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen veya F notu alan öğrenciler, o düzeyi tekrarlar.

c. İSİF için Arapça Programı akademik takvime göre planlanır ve öğrencilerin kayıt olduğu ilk senede ara tatil ve yaz tatili başlangıcında tatbik edilecek yoğun programlar uygulanarak toplamda 37 hafta ders yapılır. Lisans eğitiminin ilk yılında Arapça öğretimi öğrencilerin seviyelerine göre şekillenerek devam eder. Tüm düzeyleri başarıyla tamamlayan İSİF öğrencileri yaklaşık iki aylık süreyle ileri düzey konuşma ve yazma becerilerini geliştirme ve İSİF derslerine alt yapı olacak birikimi elde etme amacıyla yurtdışında yoğun Arapça kursu görürler ve böylece 840 saatlik Arapça Programı tamamlanmış olur.