Şehir Arapça Programı, modern standart Arapça ile klasik İslam medeniyeti birikiminin anlaşılmasına yönelik müfredatı entegre olarak uygular. Bu çerçevede ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak üniversite resmi müfredatı dışında ilave ders materyalleri ve faaliyetleri geliştirmeye hususi bir önem verir.