Şehir Arapça Programı'nda ders kitaplarında yer alan dinleme materyallerinin dışında Arapça hocaları tarafından hazırlanan yahut muhtelif web sitelerinden alınan materyaller de okutulmaktadır. Harici dinleme materyallerin seçiminde İslam dünyasının kültürel ve ilmi mirasının aktarılmasına hususi bir önem verilmektedir.

Örnek Dinleme Materyalleri

Get Microsoft Silverlightel-Meretü beyne'l-urf ve'd-dîn
 
Ders notları için tıklayınız: el-Meretü beyne'l-urf ve'd-dîn.pdf

 
Get Microsoft Silverlightİmrae Filastiniyye
  
Ders notları için tıklayınız: İmrae Filastîniyye.pdf
 

Get Microsoft SilverlightFatıma el-Fihriyye

Ders notları için tıklayınız: Fâtıma el-Fihriyye.pdf


Get Microsoft SilverlightTeslîm Ğarnata

Ders notları için tıklayınız: Teslîm Ğarnata.pdf


Get Microsoft Silverlighteş-Şeyh et-Teftâzânî

Ders notları için tıklayınız: eş-Şeyh et-Teftâzânî.pdf